PDF eBooks Online Free Download | Page 88

PDF 88 PDF eBooks Online Free Download

Copye eenes Briefs, van de Heeren Burgermeesteren, Schouten ende Raeden, van de vier rechtgevoelende Steden der Eetgenooten Surich, Bernen, Basel ende Schafhuysen, midtsg. Syndicus ende Raedt der Stadt Geneven, aende [...] Staten Ghenerael pdf, Copye eenes Briefs, van de Heeren Burgermeesteren, Schouten ende Raeden, van de vier rechtgevoelende Steden der Eetgenooten Surich, Bernen, Basel ende Schafhuysen, midtsg. Syndicus ende Raedt der Stadt Geneven, aende [...] Staten Ghenerael pdf, Copye eenes Briefs, van de Heeren Burgermeesteren, Schouten ende Raeden, van de vier rechtgevoelende Steden der Eetgenooten Surich, Bernen, Basel ende Schafhuysen, midtsg. Syndicus ende Raedt der Stadt Geneven, aende [...] Staten Ghenerael pdf, Copye eens brieffs D. P. Molinaei. dienaer des Godlicken woorts, inde ghereformeerde kercke tot Parijs, gheschreven aen eenen zijnen vriendt in Hollandt pdf, Copye eens brieffs D. P. Molinaei. dienaer des Godlicken woorts, inde ghereformeerde kercke tot Parijs, gheschreven aen eenen zijnen vriendt in Hollandt pdf, Copye eens brieffs D. P. Molinaei. dienaer des Godlicken woorts, inde ghereformeerde kercke tot Parijs, gheschreven aen eenen zijnen vriendt in Hollandt pdf, Copye eens Briefs ende Commissie, Des Conincx van Spaeignien Philippus den Derden, ghebonden aenden Viceroy van Portugael, van date den twintichsten Junii deses Jaers, 1602. Waer in scherpelijck verboden wordt de Schipvaert ende Coopmans-handelinge ... pdf, Copye eens Briefs ende Commissie, Des Conincx van Spaeignien Philippus den Derden, ghebonden aenden Viceroy van Portugael, van date den twintichsten Junii deses Jaers, 1602. Waer in scherpelijck verboden wordt de Schipvaert ende Coopmans-handelinge ... pdf, Copye eens Briefs ende Commissie, Des Conincx van Spaeignien Philippus den Derden, ghebonden aenden Viceroy van Portugael, van date den twintichsten Junii deses Jaers, 1602. Waer in scherpelijck verboden wordt de Schipvaert ende Coopmans-handelinge ... pdf, Copye eens briefs geschreven van een backer van Bolongien aen den H. Vader den Paus pdf, Copye eens briefs geschreven van een backer van Bolongien aen den H. Vader den Paus pdf, Copye eens briefs geschreven van een backer van Bolongien aen den H. Vader den Paus pdf, Copye eens briefs gescreven van een backer van Bolongien aen den H. Vader den Paus pdf, Copye eens briefs gescreven van een backer van Bolongien aen den H. Vader den Paus pdf, Copye eens briefs gescreven van een backer van Bolongien aen den H. Vader den Paus pdf, Copye eens briefs gescreven van een backer van Bolongien aen den Paus pdf, Copye eens briefs gescreven van een backer van Bolongien aen den Paus pdf, Copye eens briefs gescreven van een backer van Bolongien aen den Paus pdf, Copye eens Briefs uyt Cobelents, den 9 Apr. van de Kuervorsten, Reinischen, Franconischen, Over-ryn. ende Nederl. Westvaelschen Creitz, aldaer versamelde Raden ende Ghesanten, aen de Spanischen gheschreven pdf, Copye eens Briefs uyt Cobelents, den 9 Apr. van de Kuervorsten, Reinischen, Franconischen, Over-ryn. ende Nederl. Westvaelschen Creitz, aldaer versamelde Raden ende Ghesanten, aen de Spanischen gheschreven pdf, Copye eens Briefs uyt Cobelents, den 9 Apr. van de Kuervorsten, Reinischen, Franconischen, Over-ryn. ende Nederl. Westvaelschen Creitz, aldaer versamelde Raden ende Ghesanten, aen de Spanischen gheschreven pdf, Copye eens briefs, geschreven uyt de schou van Poulon, aan Mr. Geulucht predicant, door sijn dochter, die onder de Franse Protestanten was geimberqueert [sic], om na America gesonden te worden. - Copye van een tweede brief, geschreven uyt het hospitaal van de Larapine tot Valcense den 20 October 1687. van een dochter genaamt Blanse Gamont, aan Mr. Murrat Geulucht pdf, Copye eens briefs, geschreven uyt de schou van Poulon, aan Mr. Geulucht predicant, door sijn dochter, die onder de Franse Protestanten was geimberqueert [sic], om na America gesonden te worden. - Copye van een tweede brief, geschreven uyt het hospitaal van de Larapine tot Valcense den 20 October 1687. van een dochter genaamt Blanse Gamont, aan Mr. Murrat Geulucht pdf, Copye eens briefs, geschreven uyt de schou van Poulon, aan Mr. Geulucht predicant, door sijn dochter, die onder de Franse Protestanten was geimberqueert [sic], om na America gesonden te worden. - Copye van een tweede brief, geschreven uyt het hospitaal van de Larapine tot Valcense den 20 October 1687. van een dochter genaamt Blanse Gamont, aan Mr. Murrat Geulucht pdf, Copye eens sekeren Brief, geschreven vande Armee, onder 't beleydt van Sijn Excellentie Sir Thomas Fairfax aen het Parlement, ende de Stadt London, ondergeteeckent [...] den 10/20 Juny 1647. Mitsgaders de Antwoorde van de Stadt London (in d. 22 Juny). pdf, Copye eens sekeren Brief, geschreven vande Armee, onder 't beleydt van Sijn Excellentie Sir Thomas Fairfax aen het Parlement, ende de Stadt London, ondergeteeckent [...] den 10/20 Juny 1647. Mitsgaders de Antwoorde van de Stadt London (in d. 22 Juny). pdf, Copye eens sekeren Brief, geschreven vande Armee, onder 't beleydt van Sijn Excellentie Sir Thomas Fairfax aen het Parlement, ende de Stadt London, ondergeteeckent [...] den 10/20 Juny 1647. Mitsgaders de Antwoorde van de Stadt London (in d. 22 Juny). pdf, Copye ende Translaet, van een Missive Door sijne Cheurfurstelijcke Doorluchtigheyt van Brandenburg, op 't versoeck van Sijne Konincklijcke Majesteyt, en de Kroon Poolen. Geschreven aen de beyde Czaersche Majesteyten in der Moscou, raeckende het sluyten van een eeuwigh-duyrende Vreede, en 't maken van eene Offensive Alliantie tegens den Erf-vyand den Turck. Ende 't goedt succes daer op gevolght pdf, Copye ende Translaet, van een Missive Door sijne Cheurfurstelijcke Doorluchtigheyt van Brandenburg, op 't versoeck van Sijne Konincklijcke Majesteyt, en de Kroon Poolen. Geschreven aen de beyde Czaersche Majesteyten in der Moscou, raeckende het sluyten van een eeuwigh-duyrende Vreede, en 't maken van eene Offensive Alliantie tegens den Erf-vyand den Turck. Ende 't goedt succes daer op gevolght pdf, Copye ende Translaet, van een Missive Door sijne Cheurfurstelijcke Doorluchtigheyt van Brandenburg, op 't versoeck van Sijne Konincklijcke Majesteyt, en de Kroon Poolen. Geschreven aen de beyde Czaersche Majesteyten in der Moscou, raeckende het sluyten van een eeuwigh-duyrende Vreede, en 't maken van eene Offensive Alliantie tegens den Erf-vyand den Turck. Ende 't goedt succes daer op gevolght pdf, Copye ghetrocken uyt eenen brief ghesonden uyt Franckfort den 18. mey 1664. Waer in vermelt zijn twee wonderbare gheschiedenissen, soo breeder hier in cont verstaen pdf, Copye ghetrocken uyt eenen brief ghesonden uyt Franckfort den 18. mey 1664. Waer in vermelt zijn twee wonderbare gheschiedenissen, soo breeder hier in cont verstaen pdf, Copye ghetrocken uyt eenen brief ghesonden uyt Franckfort den 18. mey 1664. Waer in vermelt zijn twee wonderbare gheschiedenissen, soo breeder hier in cont verstaen pdf, Copye ofte brief van den bisschop van Munster, aen de ho: mog: heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Van date den 14 september, 1665 pdf, Copye ofte brief van den bisschop van Munster, aen de ho: mog: heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Van date den 14 september, 1665 pdf, Copye ofte brief van den bisschop van Munster, aen de ho: mog: heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Van date den 14 september, 1665 pdf, Copye ofte Cort ende waerachtigh verhael van't gene ghepasseert is soo te water als te lande, sint de komste ende vertreck van de Spaensche Vloot in Brasil, overgesonden door sijn genade heer Graef Mauritz van Nassau ... pdf, Copye ofte Cort ende waerachtigh verhael van't gene ghepasseert is soo te water als te lande, sint de komste ende vertreck van de Spaensche Vloot in Brasil, overgesonden door sijn genade heer Graef Mauritz van Nassau ... pdf, Copye ofte Cort ende waerachtigh verhael van't gene ghepasseert is soo te water als te lande, sint de komste ende vertreck van de Spaensche Vloot in Brasil, overgesonden door sijn genade heer Graef Mauritz van Nassau ... pdf, Copye Translaet uyt het Francois. Den 22 May [...] 1647 wierde aen [...] de Staten Generael [...] ghecommuniceert door Monsieur Servient, de memorie [...] hier onder verhaelt. Daer op den 1sten Juny [...] gedaen zijn volgende Consideratien, van de voorsz. zijde pdf, Copye Translaet uyt het Francois. Den 22 May [...] 1647 wierde aen [...] de Staten Generael [...] ghecommuniceert door Monsieur Servient, de memorie [...] hier onder verhaelt. Daer op den 1sten Juny [...] gedaen zijn volgende Consideratien, van de voorsz. zijde pdf, Copye Translaet uyt het Francois. Den 22 May [...] 1647 wierde aen [...] de Staten Generael [...] ghecommuniceert door Monsieur Servient, de memorie [...] hier onder verhaelt. Daer op den 1sten Juny [...] gedaen zijn volgende Consideratien, van de voorsz. zijde pdf, Copye translaet van de missive, geschreven aen den koning van Groot Brittanje, van wegens de ... Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : Den 25. October 1673 pdf, Copye translaet van de missive, geschreven aen den koning van Groot Brittanje, van wegens de ... Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : Den 25. October 1673 pdf, Copye translaet van de missive, geschreven aen den koning van Groot Brittanje, van wegens de ... Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : Den 25. October 1673 pdf, Copye translaet van de missive, geschreven aen den koningh van Groot Brittannien, van wegens de ... Staten Generael ... Den 25 october 1673 pdf, Copye translaet van de missive, geschreven aen den koningh van Groot Brittannien, van wegens de ... Staten Generael ... Den 25 october 1673 pdf, Copye translaet van de missive, geschreven aen den koningh van Groot Brittannien, van wegens de ... Staten Generael ... Den 25 october 1673 pdf, Copye translaet, van seecker Sweedsen brief geschreven aen den koninck van Sweeden [...] waer van de geintercipeerde origineele noch voor handen, ende onder anderen klaerlijck daar uyt te lesen is, ... pdf, Copye translaet, van seecker Sweedsen brief geschreven aen den koninck van Sweeden [...] waer van de geintercipeerde origineele noch voor handen, ende onder anderen klaerlijck daar uyt te lesen is, ... pdf, Copye translaet, van seecker Sweedsen brief geschreven aen den koninck van Sweeden [...] waer van de geintercipeerde origineele noch voor handen, ende onder anderen klaerlijck daar uyt te lesen is, ... pdf, Copye uyt den brief gheschreven tot Hamborch by mijn heer Foppius van Aitsema [...] aende [...] Staten Generael [...] streckende tot verantwoordinghe van sijn persoon ende handel pdf, Copye uyt den brief gheschreven tot Hamborch by mijn heer Foppius van Aitsema [...] aende [...] Staten Generael [...] streckende tot verantwoordinghe van sijn persoon ende handel pdf, Copye uyt den brief gheschreven tot Hamborch by mijn heer Foppius van Aitsema [...] aende [...] Staten Generael [...] streckende tot verantwoordinghe van sijn persoon ende handel pdf, Copye uyt den brief vanden Keyser geschreven tot Regensburgh den xxv. October 1636. ende gesonden aenden Cardinael Infant, handelende van 't transport van 't Eylandt van Amelandt. Aen de Nieuwe Amelandsche Heeren . pdf, Copye uyt den brief vanden Keyser geschreven tot Regensburgh den xxv. October 1636. ende gesonden aenden Cardinael Infant, handelende van 't transport van 't Eylandt van Amelandt. Aen de Nieuwe Amelandsche Heeren . pdf, Copye uyt den brief vanden Keyser geschreven tot Regensburgh den xxv. October 1636. ende gesonden aenden Cardinael Infant, handelende van 't transport van 't Eylandt van Amelandt. Aen de Nieuwe Amelandsche Heeren . pdf, Copye uyt den Koninglijcke Brief aen het Rijck Sweden, ende d' Inwoonders aldaer pdf, Copye uyt den Koninglijcke Brief aen het Rijck Sweden, ende d' Inwoonders aldaer pdf, Copye uyt den Koninglijcke Brief aen het Rijck Sweden, ende d' Inwoonders aldaer pdf, Copye uyt een brief gezonden van den heer Broedersens van Delft, proviseur in het collegie van Leuven, aan den bisschop tot Uytrecht, weegens het verbannen van de Hollandse Roomse studenten binnen Leuven, en het innemen van 't collegie door de Jesuiten pdf, Copye uyt een brief gezonden van den heer Broedersens van Delft, proviseur in het collegie van Leuven, aan den bisschop tot Uytrecht, weegens het verbannen van de Hollandse Roomse studenten binnen Leuven, en het innemen van 't collegie door de Jesuiten pdf, Copye uyt een brief gezonden van den heer Broedersens van Delft, proviseur in het collegie van Leuven, aan den bisschop tot Uytrecht, weegens het verbannen van de Hollandse Roomse studenten binnen Leuven, en het innemen van 't collegie door de Jesuiten pdf, Copye uyt een Brief van sijn Keyserlycke Majesteyt, aen Koning Jacobus van Engelandt, geschreven op die van den 6 February voorleden pdf, Copye uyt een Brief van sijn Keyserlycke Majesteyt, aen Koning Jacobus van Engelandt, geschreven op die van den 6 February voorleden pdf, Copye uyt een Brief van sijn Keyserlycke Majesteyt, aen Koning Jacobus van Engelandt, geschreven op die van den 6 February voorleden pdf, Copye uyt een brief, gheschreven uyt Rotterdam den 15 Juny 1653 pdf, Copye uyt een brief, gheschreven uyt Rotterdam den 15 Juny 1653 pdf, Copye uyt een brief, gheschreven uyt Rotterdam den 15 Juny 1653 pdf, Copye uyt eenen brief van Geeraertsbergen pdf, Copye uyt eenen brief van Geeraertsbergen pdf, Copye uyt eenen brief van Geeraertsbergen pdf, Copye uyt seeckeren brief geschreven uyt London, inhoudende het verradelijck ende boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Jacobi, twelck sy meenden int werck te stellen door eenen Anthoni Copley ... pdf, Copye uyt seeckeren brief geschreven uyt London, inhoudende het verradelijck ende boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Jacobi, twelck sy meenden int werck te stellen door eenen Anthoni Copley ... pdf, Copye uyt seeckeren brief geschreven uyt London, inhoudende het verradelijck ende boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Jacobi, twelck sy meenden int werck te stellen door eenen Anthoni Copley ... pdf, Copye uyt seeckeren brief gheschreven uyt London, inhoudende het verradelijck ende boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Jacobi, twelck sy meenden int werck te stelle door eenen Anthoni Copley ... pdf, Copye uyt seeckeren brief gheschreven uyt London, inhoudende het verradelijck ende boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Jacobi, twelck sy meenden int werck te stelle door eenen Anthoni Copley ... pdf, Copye uyt seeckeren brief gheschreven uyt London, inhoudende het verradelijck ende boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Jacobi, twelck sy meenden int werck te stelle door eenen Anthoni Copley ... pdf, Copye uyt seker Missive, ghes. aen S. Kon. Maj. van Denemarken, Noorwegen []... door den Heeren Cheurvorsten des R. Rijcks, tot den aenst. Rijcks Deputatiedag verordineerde Raden en Gesanten. [...] Item: Copye eens schrijvens van eenen Gesanten tot Osenbrugh ghes. aen s. Kon. Maj. van Denemarcken, Noorwegen etc pdf, Copye uyt seker Missive, ghes. aen S. Kon. Maj. van Denemarken, Noorwegen []... door den Heeren Cheurvorsten des R. Rijcks, tot den aenst. Rijcks Deputatiedag verordineerde Raden en Gesanten. [...] Item: Copye eens schrijvens van eenen Gesanten tot Osenbrugh ghes. aen s. Kon. Maj. van Denemarcken, Noorwegen etc pdf, Copye uyt seker Missive, ghes. aen S. Kon. Maj. van Denemarken, Noorwegen []... door den Heeren Cheurvorsten des R. Rijcks, tot den aenst. Rijcks Deputatiedag verordineerde Raden en Gesanten. [...] Item: Copye eens schrijvens van eenen Gesanten tot Osenbrugh ghes. aen s. Kon. Maj. van Denemarcken, Noorwegen etc pdf, Copye uyt verscheydene Brieven, geschreven soo uyt Londen, als andere Steden ... Behelsende een Verhaal van 't gene soo tot Londen, als in 't Leger van Sijn Koninglijke Hoogheyd den Heere Prince van Orangie is gepasseert pdf, Copye uyt verscheydene Brieven, geschreven soo uyt Londen, als andere Steden ... Behelsende een Verhaal van 't gene soo tot Londen, als in 't Leger van Sijn Koninglijke Hoogheyd den Heere Prince van Orangie is gepasseert pdf, Copye uyt verscheydene Brieven, geschreven soo uyt Londen, als andere Steden ... Behelsende een Verhaal van 't gene soo tot Londen, als in 't Leger van Sijn Koninglijke Hoogheyd den Heere Prince van Orangie is gepasseert pdf, Copye uytseeckere brief, vande E. heeren ambassadeurs tot Munster. Aen de E. hoofh moogende heeren Staten generael der vereenichde Nederlanden. Gheschreven den 18. Januarij, 1648 pdf, Copye uytseeckere brief, vande E. heeren ambassadeurs tot Munster. Aen de E. hoofh moogende heeren Staten generael der vereenichde Nederlanden. Gheschreven den 18. Januarij, 1648 pdf, Copye uytseeckere brief, vande E. heeren ambassadeurs tot Munster. Aen de E. hoofh moogende heeren Staten generael der vereenichde Nederlanden. Gheschreven den 18. Januarij, 1648 pdf, Copye van 't Journael gheschreven uyt Londen den 9 en 10 February 1649. Aen de [...] Staten Generael. Door de Heeren Adriaen Pauw en Albertus Joachimi Extraord. Ambass. in Engelant pdf, Copye van 't Journael gheschreven uyt Londen den 9 en 10 February 1649. Aen de [...] Staten Generael. Door de Heeren Adriaen Pauw en Albertus Joachimi Extraord. Ambass. in Engelant pdf, Copye van 't Journael gheschreven uyt Londen den 9 en 10 February 1649. Aen de [...] Staten Generael. Door de Heeren Adriaen Pauw en Albertus Joachimi Extraord. Ambass. in Engelant pdf, Copye van 't Journael gheschreven uyt London den 9. en 10. February 1649. Aende ... Staten Generael pdf, Copye van 't Journael gheschreven uyt London den 9. en 10. February 1649. Aende ... Staten Generael pdf, Copye van 't Journael gheschreven uyt London den 9. en 10. February 1649. Aende ... Staten Generael pdf, Copye van 't Request gepresenteert aen den Koning [van Frankrijk], door de gedeputeerden van de gereformeerde kerken van de provincie van Poitou, in de maent augusto 1681. ... pdf, Copye van 't Request gepresenteert aen den Koning [van Frankrijk], door de gedeputeerden van de gereformeerde kerken van de provincie van Poitou, in de maent augusto 1681. ... pdf, Copye van 't Request gepresenteert aen den Koning [van Frankrijk], door de gedeputeerden van de gereformeerde kerken van de provincie van Poitou, in de maent augusto 1681. ... pdf, Copye van 't verhael in de vergaderinghe vande ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ghedaen weghen de misnoeghende participanten der Oost-Indische Compagnye den sevenden december, 1623 pdf, Copye van 't verhael in de vergaderinghe vande ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ghedaen weghen de misnoeghende participanten der Oost-Indische Compagnye den sevenden december, 1623 pdf, Copye van 't verhael in de vergaderinghe vande ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ghedaen weghen de misnoeghende participanten der Oost-Indische Compagnye den sevenden december, 1623 pdf, Copye van 't vervolgh ofte twede Deel des briefs D. P. Molinaei[...] met voorbedachten rade ende door bedroch inden druck van Schiedam achter-ghelaten. Midtsgaders de openingen vanden voors. P. Molinaeo, [...] Met een voorgaend Advertissement over de Copye eens anderen Briefs van den voorseyden P. Molin. Hier is oock voor aengevoecht de voor uyt gesonden Waerschouwinghe [...]/ Wt het Fransch in't Nederduytsch over-geset pdf, Copye van 't vervolgh ofte twede Deel des briefs D. P. Molinaei[...] met voorbedachten rade ende door bedroch inden druck van Schiedam achter-ghelaten. Midtsgaders de openingen vanden voors. P. Molinaeo, [...] Met een voorgaend Advertissement over de Copye eens anderen Briefs van den voorseyden P. Molin. Hier is oock voor aengevoecht de voor uyt gesonden Waerschouwinghe [...]/ Wt het Fransch in't Nederduytsch over-geset pdf, Copye van 't vervolgh ofte twede Deel des briefs D. P. Molinaei[...] met voorbedachten rade ende door bedroch inden druck van Schiedam achter-ghelaten. Midtsgaders de openingen vanden voors. P. Molinaeo, [...] Met een voorgaend Advertissement over de Copye eens anderen Briefs van den voorseyden P. Molin. Hier is oock voor aengevoecht de voor uyt gesonden Waerschouwinghe [...]/ Wt het Fransch in't Nederduytsch over-geset pdf, Copye van brieven gevonden by Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hove van Hollandt binnen 's Gravenhage pdf, Copye van brieven gevonden by Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hove van Hollandt binnen 's Gravenhage pdf, Copye van brieven gevonden by Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hove van Hollandt binnen 's Gravenhage pdf, Copye van de Artijckelen van Vreede, trafficque ende Coopmanschap, besloten in den Name van [...] Carolus [...] Con. van Gr. Brittanien [...] ende Philippus IV Con. van hispanien ende isabella Clara Eugenia Eerts-Hert. van Austria pdf, Copye van de Artijckelen van Vreede, trafficque ende Coopmanschap, besloten in den Name van [...] Carolus [...] Con. van Gr. Brittanien [...] ende Philippus IV Con. van hispanien ende isabella Clara Eugenia Eerts-Hert. van Austria pdf, Copye van de Artijckelen van Vreede, trafficque ende Coopmanschap, besloten in den Name van [...] Carolus [...] Con. van Gr. Brittanien [...] ende Philippus IV Con. van hispanien ende isabella Clara Eugenia Eerts-Hert. van Austria pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provincien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende Wesr-vrieslandt [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provincien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende Wesr-vrieslandt [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provincien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende Wesr-vrieslandt [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provincien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt [...] Inhoudende de Limiten hoe verre den Stilstandt van Wapenen te Water ende te Lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provincien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt [...] Inhoudende de Limiten hoe verre den Stilstandt van Wapenen te Water ende te Lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provincien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt [...] Inhoudende de Limiten hoe verre den Stilstandt van Wapenen te Water ende te Lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provintien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende W.-vr. [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provintien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende W.-vr. [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten vande Gheunieerde Provintien. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende W.-vr. [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven der Heeren Generale Staten. Geschreven aen den heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt [...] Inhoudende de limiten hoe verre den stil-standt van wapenen te water ende te lande is streckende pdf, Copye van de brieven van den godtvruchtigen religieus br. Pieter Fardé ... pdf, Copye van de brieven van den godtvruchtigen religieus br. Pieter Fardé ... pdf, Copye van de brieven van den godtvruchtigen religieus br. Pieter Fardé ... pdf, Copye van de Commissien die de Heeren Staten Generael ... hebben gheresolveert te verleenen aen de Capiteynen ter Zee, tegens alle Oorloch-Schepen, Coopvaerdy-Schepen ende ingelande goederen onder het gebeit vande Republijcke van Engelant Ghehoorende pdf, Copye van de Commissien die de Heeren Staten Generael ... hebben gheresolveert te verleenen aen de Capiteynen ter Zee, tegens alle Oorloch-Schepen, Coopvaerdy-Schepen ende ingelande goederen onder het gebeit vande Republijcke van Engelant Ghehoorende pdf, Copye van de Commissien die de Heeren Staten Generael ... hebben gheresolveert te verleenen aen de Capiteynen ter Zee, tegens alle Oorloch-Schepen, Coopvaerdy-Schepen ende ingelande goederen onder het gebeit vande Republijcke van Engelant Ghehoorende pdf, Copye van de deductie geëxhibeert by de ... borgermeester Moreelse, in het collegie van de vroedtschap der stadt Utrecht: den xxiijen. januarij 1664. Raeckende de verbeteringe ende het nodigh uyt-leggen der selver stadt pdf, Copye van de deductie geëxhibeert by de ... borgermeester Moreelse, in het collegie van de vroedtschap der stadt Utrecht: den xxiijen. januarij 1664. Raeckende de verbeteringe ende het nodigh uyt-leggen der selver stadt pdf, Copye van de deductie geëxhibeert by de ... borgermeester Moreelse, in het collegie van de vroedtschap der stadt Utrecht: den xxiijen. januarij 1664. Raeckende de verbeteringe ende het nodigh uyt-leggen der selver stadt pdf, Copye van de onkosten, gedaen by Willem den Eersten, prince van Orangien, in 't werven van twee heyr-legers, te weten van 't jaer 1568 ende 1572 om te thoonen de abuysen begaen in den laetsten ge-emaneerde deductie, uyt-gegeven by de ... staten van Holl. ende West-Vrieslandt pdf, Copye van de onkosten, gedaen by Willem den Eersten, prince van Orangien, in 't werven van twee heyr-legers, te weten van 't jaer 1568 ende 1572 om te thoonen de abuysen begaen in den laetsten ge-emaneerde deductie, uyt-gegeven by de ... staten van Holl. ende West-Vrieslandt pdf, Copye van de onkosten, gedaen by Willem den Eersten, prince van Orangien, in 't werven van twee heyr-legers, te weten van 't jaer 1568 ende 1572 om te thoonen de abuysen begaen in den laetsten ge-emaneerde deductie, uyt-gegeven by de ... staten van Holl. ende West-Vrieslandt pdf, Copye van de onkosten, gedaen by Willem I Prince van Orangien, in 't Werven van Twee Heyr-Legers, te weten van 't Jaer 1568 ende 1572 om te thoonen de abuysen begaen in de ... Deductie, uyt-gegeven by de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt pdf, Copye van de onkosten, gedaen by Willem I Prince van Orangien, in 't Werven van Twee Heyr-Legers, te weten van 't Jaer 1568 ende 1572 om te thoonen de abuysen begaen in de ... Deductie, uyt-gegeven by de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt pdf, Copye van de onkosten, gedaen by Willem I Prince van Orangien, in 't Werven van Twee Heyr-Legers, te weten van 't Jaer 1568 ende 1572 om te thoonen de abuysen begaen in de ... Deductie, uyt-gegeven by de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt pdf, Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-Vrieslant ghedeputeert waren, om met de Remonstranten in Conferentie te treden : Welcke Remonstrantie inden druck vande andere schriften der conferentie is naerghelaten oft vergheten pdf, Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-Vrieslant ghedeputeert waren, om met de Remonstranten in Conferentie te treden : Welcke Remonstrantie inden druck vande andere schriften der conferentie is naerghelaten oft vergheten pdf, Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-Vrieslant ghedeputeert waren, om met de Remonstranten in Conferentie te treden : Welcke Remonstrantie inden druck vande andere schriften der conferentie is naerghelaten oft vergheten pdf, Copye van de representatie, der boet-meesters van de Negen Natien, ... aen Myne Heeren die Wethouderen deser Stad Brussel pdf, Copye van de representatie, der boet-meesters van de Negen Natien, ... aen Myne Heeren die Wethouderen deser Stad Brussel pdf, Copye van de representatie, der boet-meesters van de Negen Natien, ... aen Myne Heeren die Wethouderen deser Stad Brussel pdf, Copye van de Requeste ghepresenteert aen de Hertoghinne van Parma [...], Regente, opten vijfden dach van April, by diuersche edelmannen van herwaertsouere, op 't feyt van de inquisitie ende executie van de Placcaten van de Catholijcke Religie. Met de apostille van heure Hoocheyt./ Uit de franchoische [...] tale ghetranslateert pdf, Copye van de Requeste ghepresenteert aen de Hertoghinne van Parma [...], Regente, opten vijfden dach van April, by diuersche edelmannen van herwaertsouere, op 't feyt van de inquisitie ende executie van de Placcaten van de Catholijcke Religie. Met de apostille van heure Hoocheyt./ Uit de franchoische [...] tale ghetranslateert pdf, Copye van de Requeste ghepresenteert aen de Hertoghinne van Parma [...], Regente, opten vijfden dach van April, by diuersche edelmannen van herwaertsouere, op 't feyt van de inquisitie ende executie van de Placcaten van de Catholijcke Religie. Met de apostille van heure Hoocheyt./ Uit de franchoische [...] tale ghetranslateert pdf, Copye Van de Resolutie van't Eeuwigh Edict, Genomen in de Vergaderingh van de Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollant en West-Frieslandt, over 't vernietigen van 't Stadthouderschap van de selve Provintie pdf, Copye Van de Resolutie van't Eeuwigh Edict, Genomen in de Vergaderingh van de Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollant en West-Frieslandt, over 't vernietigen van 't Stadthouderschap van de selve Provintie pdf, Copye Van de Resolutie van't Eeuwigh Edict, Genomen in de Vergaderingh van de Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollant en West-Frieslandt, over 't vernietigen van 't Stadthouderschap van de selve Provintie pdf, Copye van de rijcks-resolutie, in dato den 14 febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den keyser, in dato den 4 maert daer aan volgende pdf, Copye van de rijcks-resolutie, in dato den 14 febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den keyser, in dato den 4 maert daer aan volgende pdf, Copye van de rijcks-resolutie, in dato den 14 febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den keyser, in dato den 4 maert daer aan volgende pdf, Copye van de Sententie by mijn H. Bailliu ... der stadt Rotterdam pdf, Copye van de Sententie by mijn H. Bailliu ... der stadt Rotterdam pdf, Copye van de Sententie by mijn H. Bailliu ... der stadt Rotterdam pdf, Copye Van de Sententie By mijn Heeren Bailliu, Burghermeesteren ende Vroetschappen der stadt Rotterdam, Ghegheven Teghens vier Predicanten ende eenighe Ouderlinghen aldaer, den VIIen Augusti, Anno 1630 pdf, Copye Van de Sententie By mijn Heeren Bailliu, Burghermeesteren ende Vroetschappen der stadt Rotterdam, Ghegheven Teghens vier Predicanten ende eenighe Ouderlinghen aldaer, den VIIen Augusti, Anno 1630 pdf, Copye Van de Sententie By mijn Heeren Bailliu, Burghermeesteren ende Vroetschappen der stadt Rotterdam, Ghegheven Teghens vier Predicanten ende eenighe Ouderlinghen aldaer, den VIIen Augusti, Anno 1630 pdf, Copye van den brief by de ... Staten Generael, gheschreven aende respective Provintien pdf, Copye van den brief by de ... Staten Generael, gheschreven aende respective Provintien pdf, Copye van den brief by de ... Staten Generael, gheschreven aende respective Provintien pdf, Copye van den brief die sijn Roomsch keyserlijke majesteyt aen den paus, aengaende het voorstel van den koning van Vranckryck, om den 20jarige Treves in een eeuwige vrede te veranderen, geschreven heeft pdf, Copye van den brief die sijn Roomsch keyserlijke majesteyt aen den paus, aengaende het voorstel van den koning van Vranckryck, om den 20jarige Treves in een eeuwige vrede te veranderen, geschreven heeft pdf, Copye van den brief die sijn Roomsch keyserlijke majesteyt aen den paus, aengaende het voorstel van den koning van Vranckryck, om den 20jarige Treves in een eeuwige vrede te veranderen, geschreven heeft pdf, Copye van den brief door de heeren van Goes geschreven aen den coningh, op den 26 juny 1692, naer het veranderen van de magistraet op den 24 dito pdf, Copye van den brief door de heeren van Goes geschreven aen den coningh, op den 26 juny 1692, naer het veranderen van de magistraet op den 24 dito pdf, Copye van den brief door de heeren van Goes geschreven aen den coningh, op den 26 juny 1692, naer het veranderen van de magistraet op den 24 dito pdf, Copye van den brief van Monsr. den Marquis de Grana, van den eersten Maert 1673. van Ceulen nae geslootene poort pdf, Copye van den brief van Monsr. den Marquis de Grana, van den eersten Maert 1673. van Ceulen nae geslootene poort pdf, Copye van den brief van Monsr. den Marquis de Grana, van den eersten Maert 1673. van Ceulen nae geslootene poort pdf, Copye van den brief van Pater Antonio Fernandez, geschreven binnen de stad Dancas, hoff van den keyser van Abyssinen, den 11 juny 1626, van de onthalinghe die de keyser ghedaan heeft aen den catholycken patriarch ende van de bekeeringhe van't selve ryck ... pdf, Copye van den brief van Pater Antonio Fernandez, geschreven binnen de stad Dancas, hoff van den keyser van Abyssinen, den 11 juny 1626, van de onthalinghe die de keyser ghedaan heeft aen den catholycken patriarch ende van de bekeeringhe van't selve ryck ... pdf, Copye van den brief van Pater Antonio Fernandez, geschreven binnen de stad Dancas, hoff van den keyser van Abyssinen, den 11 juny 1626, van de onthalinghe die de keyser ghedaan heeft aen den catholycken patriarch ende van de bekeeringhe van't selve ryck ... pdf, Copye van den brief, die den ambassadeur van Spangien geschreven heeft, aen haer hoog mog: Den derden December 1667 pdf, Copye van den brief, die den ambassadeur van Spangien geschreven heeft, aen haer hoog mog: Den derden December 1667 pdf, Copye van den brief, die den ambassadeur van Spangien geschreven heeft, aen haer hoog mog: Den derden December 1667 pdf, Copye van den Brief, geschreven door sijne Keyserl. Majesteyt, aen den Heer Keur-Prins van Brandenburgh pdf, Copye van den Brief, geschreven door sijne Keyserl. Majesteyt, aen den Heer Keur-Prins van Brandenburgh pdf, Copye van den Brief, geschreven door sijne Keyserl. Majesteyt, aen den Heer Keur-Prins van Brandenburgh pdf, Copye van den brief... geschreven uyt t'camp van Dillingen den 21 september 1703, inhoudende het relaes vande bataillie... gewonnen... op het leger van den keyser gecommandeert door den grave van Styrum pdf, Copye van den brief... geschreven uyt t'camp van Dillingen den 21 september 1703, inhoudende het relaes vande bataillie... gewonnen... op het leger van den keyser gecommandeert door den grave van Styrum pdf, Copye van den brief... geschreven uyt t'camp van Dillingen den 21 september 1703, inhoudende het relaes vande bataillie... gewonnen... op het leger van den keyser gecommandeert door den grave van Styrum pdf, Copye van den Brieff gheschreven van zijn Hoocheyt aen Graeff Herman van den Bergh, Gouverneur van 't Hertochdom van Geldre. Inhoudende d'Ordre waer naer allen Gouverneuren, Capiteyen ende Soldaten, wesende onder zijn gebiet, haer sullen hebben te reguleren, gheduyrende desen stilstant van Wapenen pdf, Copye van den Brieff gheschreven van zijn Hoocheyt aen Graeff Herman van den Bergh, Gouverneur van 't Hertochdom van Geldre. Inhoudende d'Ordre waer naer allen Gouverneuren, Capiteyen ende Soldaten, wesende onder zijn gebiet, haer sullen hebben te reguleren, gheduyrende desen stilstant van Wapenen pdf, Copye van den Brieff gheschreven van zijn Hoocheyt aen Graeff Herman van den Bergh, Gouverneur van 't Hertochdom van Geldre. Inhoudende d'Ordre waer naer allen Gouverneuren, Capiteyen ende Soldaten, wesende onder zijn gebiet, haer sullen hebben te reguleren, gheduyrende desen stilstant van Wapenen pdf, Copye van den Brieff, gheschreven van Capiteyn Lambert (Heyndricxsz), aen de [...] ghecommitteerde Raden der Admiraliteyt binnen Rotterdam. Inhoudende hoe de Hollantsche Armade, onder 't beleydt vanden Generael Heemskerck heeft ghecombatteert pdf, Copye van den Brieff, gheschreven van Capiteyn Lambert (Heyndricxsz), aen de [...] ghecommitteerde Raden der Admiraliteyt binnen Rotterdam. Inhoudende hoe de Hollantsche Armade, onder 't beleydt vanden Generael Heemskerck heeft ghecombatteert pdf, Copye van den Brieff, gheschreven van Capiteyn Lambert (Heyndricxsz), aen de [...] ghecommitteerde Raden der Admiraliteyt binnen Rotterdam. Inhoudende hoe de Hollantsche Armade, onder 't beleydt vanden Generael Heemskerck heeft ghecombatteert pdf, Copye van den circulairen brief, gheschreven inghevolge de orders van sijne catholiecke majesteyt, door den secretaris van de universeele depesche, aen alle sijne ambassadeurs inde uyt-heemsche hoven pdf, Copye van den circulairen brief, gheschreven inghevolge de orders van sijne catholiecke majesteyt, door den secretaris van de universeele depesche, aen alle sijne ambassadeurs inde uyt-heemsche hoven pdf, Copye van den circulairen brief, gheschreven inghevolge de orders van sijne catholiecke majesteyt, door den secretaris van de universeele depesche, aen alle sijne ambassadeurs inde uyt-heemsche hoven pdf, Copye van den Generael Fairfacx Missive, geschreven aen den Orateur van 't Parlement. In dato Cambridge den 16 Junij 1647 pdf, Copye van den Generael Fairfacx Missive, geschreven aen den Orateur van 't Parlement. In dato Cambridge den 16 Junij 1647 pdf, Copye van den Generael Fairfacx Missive, geschreven aen den Orateur van 't Parlement. In dato Cambridge den 16 Junij 1647 pdf, Copye van den vonnisse gegeven weghens het offitie van den grave Vander Stegen, drossaerdt der provintie [...] Brabant. Tot laste van eenen fameusen moordenaer, geexecuteert binnen de prochie van Essen den 30 augusti 1769 pdf, Copye van den vonnisse gegeven weghens het offitie van den grave Vander Stegen, drossaerdt der provintie [...] Brabant. Tot laste van eenen fameusen moordenaer, geexecuteert binnen de prochie van Essen den 30 augusti 1769 pdf, Copye van den vonnisse gegeven weghens het offitie van den grave Vander Stegen, drossaerdt der provintie [...] Brabant. Tot laste van eenen fameusen moordenaer, geexecuteert binnen de prochie van Essen den 30 augusti 1769 pdf, Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, fameusen dief; gegeven den 3 october 1765 pdf, Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, fameusen dief; gegeven den 3 october 1765 pdf, Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, fameusen dief; gegeven den 3 october 1765 pdf, Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, fameusen dief; gegeven den 3. october 1765 pdf, Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, fameusen dief; gegeven den 3. october 1765 pdf, Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, fameusen dief; gegeven den 3. october 1765 pdf, Copye van drie besondere Brieven, verhalende vele wonderlijke Prophecien (December 1688). pdf, Copye van drie besondere Brieven, verhalende vele wonderlijke Prophecien (December 1688). pdf, Copye van drie besondere Brieven, verhalende vele wonderlijke Prophecien (December 1688). pdf, Copye van drie brieven van de protector van Engelandt, aen de h. staten generael. Van de evanghelische cantons van Switserlandt aende h. staten generael. Ende vande h. staten generael aen de evangelische cantons in Switserlandt pdf, Copye van drie brieven van de protector van Engelandt, aen de h. staten generael. Van de evanghelische cantons van Switserlandt aende h. staten generael. Ende vande h. staten generael aen de evangelische cantons in Switserlandt pdf, Copye van drie brieven van de protector van Engelandt, aen de h. staten generael. Van de evanghelische cantons van Switserlandt aende h. staten generael. Ende vande h. staten generael aen de evangelische cantons in Switserlandt pdf, Copye van een brief aen N. N. behelsende eenige consideratien (over het boek van Do. Bekker, genaamt de Betoverde Werelt) aangaande de geesten. Waar in duydelyk aangewesen wort, dat Do. Bekker, in die stoffe verwart is, en sich selve tegenspreekt. Dienende, met een ook tot bewijs, dat de philosophie niet moet zijn de uytlegster der schriftuur ... door een liefhebber van de vrede, en rust der Christenen pdf, Copye van een brief aen N. N. behelsende eenige consideratien (over het boek van Do. Bekker, genaamt de Betoverde Werelt) aangaande de geesten. Waar in duydelyk aangewesen wort, dat Do. Bekker, in die stoffe verwart is, en sich selve tegenspreekt. Dienende, met een ook tot bewijs, dat de philosophie niet moet zijn de uytlegster der schriftuur ... door een liefhebber van de vrede, en rust der Christenen pdf, Copye van een brief aen N. N. behelsende eenige consideratien (over het boek van Do. Bekker, genaamt de Betoverde Werelt) aangaande de geesten. Waar in duydelyk aangewesen wort, dat Do. Bekker, in die stoffe verwart is, en sich selve tegenspreekt. Dienende, met een ook tot bewijs, dat de philosophie niet moet zijn de uytlegster der schriftuur ... door een liefhebber van de vrede, en rust der Christenen pdf, Copye van een brief door sijn koninghlijcke majesteyt van Groot Brittagnie gesonden aen de ed. groot mogende heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Gedateert den 21. Maert 1690. ende gearriveert den 28. dito pdf, Copye van een brief door sijn koninghlijcke majesteyt van Groot Brittagnie gesonden aen de ed. groot mogende heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Gedateert den 21. Maert 1690. ende gearriveert den 28. dito pdf, Copye van een brief door sijn koninghlijcke majesteyt van Groot Brittagnie gesonden aen de ed. groot mogende heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Gedateert den 21. Maert 1690. ende gearriveert den 28. dito pdf, Copye van een Brief geschreven vande Con. Maj. van Groot Brittannien Iacobus de I aende [...] Staten vande Geunieerde Provincien, inhoudende verklaringhe van sijn voorighe brieven aengaende de kerckelijcke verschillen in de selfde landen, mitsgaders advijs om de selfde te stillen pdf, Copye van een Brief geschreven vande Con. Maj. van Groot Brittannien Iacobus de I aende [...] Staten vande Geunieerde Provincien, inhoudende verklaringhe van sijn voorighe brieven aengaende de kerckelijcke verschillen in de selfde landen, mitsgaders advijs om de selfde te stillen pdf, Copye van een Brief geschreven vande Con. Maj. van Groot Brittannien Iacobus de I aende [...] Staten vande Geunieerde Provincien, inhoudende verklaringhe van sijn voorighe brieven aengaende de kerckelijcke verschillen in de selfde landen, mitsgaders advijs om de selfde te stillen pdf, Copye van een brief geteekent door Jan Webster, heer van Wullvenhorst, enz. ... aen een vriendt tot Utrecht, om te procureren sententie tegens Jacob Zeeman, als cooper van diverse jurisdictien, landen, thienden, thinsen, 119 hoorn-beesten, 17 paerden, etc. tot 215,000 guld. ende juweelen tot 10,200 guld. Mitsg. twee sententien van 't Hof van Holland [gedagt. 18 febr. en 16 mei 1667], en de conclusie vande fiscael mr. Johan Ruysch pdf, Copye van een brief geteekent door Jan Webster, heer van Wullvenhorst, enz. ... aen een vriendt tot Utrecht, om te procureren sententie tegens Jacob Zeeman, als cooper van diverse jurisdictien, landen, thienden, thinsen, 119 hoorn-beesten, 17 paerden, etc. tot 215,000 guld. ende juweelen tot 10,200 guld. Mitsg. twee sententien van 't Hof van Holland [gedagt. 18 febr. en 16 mei 1667], en de conclusie vande fiscael mr. Johan Ruysch pdf, Copye van een brief geteekent door Jan Webster, heer van Wullvenhorst, enz. ... aen een vriendt tot Utrecht, om te procureren sententie tegens Jacob Zeeman, als cooper van diverse jurisdictien, landen, thienden, thinsen, 119 hoorn-beesten, 17 paerden, etc. tot 215,000 guld. ende juweelen tot 10,200 guld. Mitsg. twee sententien van 't Hof van Holland [gedagt. 18 febr. en 16 mei 1667], en de conclusie vande fiscael mr. Johan Ruysch pdf, Copye van een Brief uyt Ceulen, aen zijnen Vrient tot Arnhem geschreven aeng. de Hooge Ministers van sijn Keur-Vorstel. Doorl. van Brandenborgh. (1 Julij). pdf, Copye van een Brief uyt Ceulen, aen zijnen Vrient tot Arnhem geschreven aeng. de Hooge Ministers van sijn Keur-Vorstel. Doorl. van Brandenborgh. (1 Julij). pdf, Copye van een Brief uyt Ceulen, aen zijnen Vrient tot Arnhem geschreven aeng. de Hooge Ministers van sijn Keur-Vorstel. Doorl. van Brandenborgh. (1 Julij). pdf, Copye van een brief, door een Rotterdamsch heer geschreven aan zeker professor in de medicynen, rakende de swevende geschillen over den zoo-genaamden slapenden boer tot Stolwyk pdf, Copye van een brief, door een Rotterdamsch heer geschreven aan zeker professor in de medicynen, rakende de swevende geschillen over den zoo-genaamden slapenden boer tot Stolwyk pdf, Copye van een brief, door een Rotterdamsch heer geschreven aan zeker professor in de medicynen, rakende de swevende geschillen over den zoo-genaamden slapenden boer tot Stolwyk pdf, Copye van een Brief, door Pieter Smout, aan Galenus Abramsz. geschreeven (21 Aug.) In welk zijn onbehoorlijken handel, teegen A.L[emmerman], en F. K[uyper]. gepleegt, omtrent de geschillen, met Johannes Breedenburg, klaarlijk word aangeweezen pdf, Copye van een Brief, door Pieter Smout, aan Galenus Abramsz. geschreeven (21 Aug.) In welk zijn onbehoorlijken handel, teegen A.L[emmerman], en F. K[uyper]. gepleegt, omtrent de geschillen, met Johannes Breedenburg, klaarlijk word aangeweezen pdf, Copye van een Brief, door Pieter Smout, aan Galenus Abramsz. geschreeven (21 Aug.) In welk zijn onbehoorlijken handel, teegen A.L[emmerman], en F. K[uyper]. gepleegt, omtrent de geschillen, met Johannes Breedenburg, klaarlijk word aangeweezen pdf, Copye van een Brief, geschreven aen De Magistraat tot Enkhuysen. Op den 15. Febr. 1675, uyt 's Hertogenbosch, aengaende de Heete en Pestelentiale Sieckte, welcke Godt over haere Stad' in het korte senden soude. Daarachter: Tweede brief aen de Magistraet tot Enckhuysen (geteekend : Den 30 Juny 1675. in Amsterdam. Joan. Rothe). - Aen de Magistraet van Amsterdam (gedagt. Amst. den 6 Sept. 1675. J. Rothe).- Aen De Staten Generael (gedagt. als de voorgaande). - Aen de Staten van Hollant (in d. Amst. den pdf, Copye van een Brief, geschreven aen De Magistraat tot Enkhuysen. Op den 15. Febr. 1675, uyt 's Hertogenbosch, aengaende de Heete en Pestelentiale Sieckte, welcke Godt over haere Stad' in het korte senden soude. Daarachter: Tweede brief aen de Magistraet tot Enckhuysen (geteekend : Den 30 Juny 1675. in Amsterdam. Joan. Rothe). - Aen de Magistraet van Amsterdam (gedagt. Amst. den 6 Sept. 1675. J. Rothe).- Aen De Staten Generael (gedagt. als de voorgaande). - Aen de Staten van Hollant (in d. Amst. den pdf, Copye van een Brief, geschreven aen De Magistraat tot Enkhuysen. Op den 15. Febr. 1675, uyt 's Hertogenbosch, aengaende de Heete en Pestelentiale Sieckte, welcke Godt over haere Stad' in het korte senden soude. Daarachter: Tweede brief aen de Magistraet tot Enckhuysen (geteekend : Den 30 Juny 1675. in Amsterdam. Joan. Rothe). - Aen de Magistraet van Amsterdam (gedagt. Amst. den 6 Sept. 1675. J. Rothe).- Aen De Staten Generael (gedagt. als de voorgaande). - Aen de Staten van Hollant (in d. Amst. den pdf, Copye Van een Brief, geschreven aen een Vrint ter occasie vande Kerckelijcke Attestatie pdf, Copye Van een Brief, geschreven aen een Vrint ter occasie vande Kerckelijcke Attestatie pdf, Copye Van een Brief, geschreven aen een Vrint ter occasie vande Kerckelijcke Attestatie pdf, Copye van een brief, geschreven aen een vrint ter occasie vande kerckelijcke attestatie, gegeven aen de twe uytgeseyde predikanten t'Utrecht, D. Abrahamus vande Velde, en D. Johannes Teelingius pdf, Copye van een brief, geschreven aen een vrint ter occasie vande kerckelijcke attestatie, gegeven aen de twe uytgeseyde predikanten t'Utrecht, D. Abrahamus vande Velde, en D. Johannes Teelingius pdf, Copye van een brief, geschreven aen een vrint ter occasie vande kerckelijcke attestatie, gegeven aen de twe uytgeseyde predikanten t'Utrecht, D. Abrahamus vande Velde, en D. Johannes Teelingius pdf, Copye van een brief, geschreven aen een vrint ter occasie vande kerckelijcke attestatie, gegeven aen de twee uytgeseyde predikanten t'Utrecht, D. Abrahamus vande Velde, en D. Johannes Teelingius pdf, Copye van een brief, geschreven aen een vrint ter occasie vande kerckelijcke attestatie, gegeven aen de twee uytgeseyde predikanten t'Utrecht, D. Abrahamus vande Velde, en D. Johannes Teelingius pdf, Copye van een brief, geschreven aen een vrint ter occasie vande kerckelijcke attestatie, gegeven aen de twee uytgeseyde predikanten t'Utrecht, D. Abrahamus vande Velde, en D. Johannes Teelingius pdf, Copye van een Brief, geschreven door Joris van Spelbergh, Commijs generael [...] onder 't beleydt van [...] Jacob van Heems-kercke [...] tracterende van 't veroveren der Spaensche armade. Wt onse armade by Capo Sint Vincent, in dato 9 Mey, 1607 pdf, Copye van een Brief, geschreven door Joris van Spelbergh, Commijs generael [...] onder 't beleydt van [...] Jacob van Heems-kercke [...] tracterende van 't veroveren der Spaensche armade. Wt onse armade by Capo Sint Vincent, in dato 9 Mey, 1607 pdf, Copye van een Brief, geschreven door Joris van Spelbergh, Commijs generael [...] onder 't beleydt van [...] Jacob van Heems-kercke [...] tracterende van 't veroveren der Spaensche armade. Wt onse armade by Capo Sint Vincent, in dato 9 Mey, 1607 pdf, Copye van een Brief, geschreven van Londen den 7 December 1688. Behelsende een Pertinent Verhaal van de gantsche toestand, zoo van ... den Heere Prince van Orangie ... als van den Koning van Engeland... pdf, Copye van een Brief, geschreven van Londen den 7 December 1688. Behelsende een Pertinent Verhaal van de gantsche toestand, zoo van ... den Heere Prince van Orangie ... als van den Koning van Engeland... pdf, Copye van een Brief, geschreven van Londen den 7 December 1688. Behelsende een Pertinent Verhaal van de gantsche toestand, zoo van ... den Heere Prince van Orangie ... als van den Koning van Engeland... pdf, Copye van een brief, gheschreven aen seecker goede heer, daer in vertoont wordt, wat d'oorsaeck is dat een yder gheneghen is om sijn schepen te laten varen sonder gheschut: 'twelck den opgangh is van die Duynkercken ende de Turck, ende den ondergangh van dese gheunieerde landen pdf, Copye van een brief, gheschreven aen seecker goede heer, daer in vertoont wordt, wat d'oorsaeck is dat een yder gheneghen is om sijn schepen te laten varen sonder gheschut: 'twelck den opgangh is van die Duynkercken ende de Turck, ende den ondergangh van dese gheunieerde landen pdf, Copye van een brief, gheschreven aen seecker goede heer, daer in vertoont wordt, wat d'oorsaeck is dat een yder gheneghen is om sijn schepen te laten varen sonder gheschut: 'twelck den opgangh is van die Duynkercken ende de Turck, ende den ondergangh van dese gheunieerde landen pdf, Copye van een brief, in-houdende d'onlusten, ontstaen tusschen ... den bisschop, ende de stenden van 't sticht en de stadt Munster pdf, Copye van een brief, in-houdende d'onlusten, ontstaen tusschen ... den bisschop, ende de stenden van 't sticht en de stadt Munster pdf, Copye van een brief, in-houdende d'onlusten, ontstaen tusschen ... den bisschop, ende de stenden van 't sticht en de stadt Munster pdf, Copye van een Brief, van d' een Vrundt aen d' ander gheschreven, waer in de saecken ter Zee, soo veel den Collegien ter Admiraliteyt, den Directeurs, en eenighe voorslaghen aengaen, werden nae de waerheydt verhandelt, waer in een yder de rechte grondt vanden Oorlooghe ter Zee sal kunnen begrijpen. Met een voorslagh hoemen goede ordre ende mesnage hebben kan pdf, Copye van een Brief, van d' een Vrundt aen d' ander gheschreven, waer in de saecken ter Zee, soo veel den Collegien ter Admiraliteyt, den Directeurs, en eenighe voorslaghen aengaen, werden nae de waerheydt verhandelt, waer in een yder de rechte grondt vanden Oorlooghe ter Zee sal kunnen begrijpen. Met een voorslagh hoemen goede ordre ende mesnage hebben kan pdf, Copye van een Brief, van d' een Vrundt aen d' ander gheschreven, waer in de saecken ter Zee, soo veel den Collegien ter Admiraliteyt, den Directeurs, en eenighe voorslaghen aengaen, werden nae de waerheydt verhandelt, waer in een yder de rechte grondt vanden Oorlooghe ter Zee sal kunnen begrijpen. Met een voorslagh hoemen goede ordre ende mesnage hebben kan pdf, Copye van een brief, waer by gevoegd is, een waarachtich extract eens briefs, van een koopman tot Londen, aan zijnen vertrouden vrient tot Rotterdam, nopende de tegenwoord. gelegentheyd van Engeland, t'sedert den laatsten zeeslag ... pdf, Copye van een brief, waer by gevoegd is, een waarachtich extract eens briefs, van een koopman tot Londen, aan zijnen vertrouden vrient tot Rotterdam, nopende de tegenwoord. gelegentheyd van Engeland, t'sedert den laatsten zeeslag ... pdf, Copye van een brief, waer by gevoegd is, een waarachtich extract eens briefs, van een koopman tot Londen, aan zijnen vertrouden vrient tot Rotterdam, nopende de tegenwoord. gelegentheyd van Engeland, t'sedert den laatsten zeeslag ... pdf, Copye van een Considerabelen Brief, uit Londen ... den 21 Dec. 1688. Behelsende het vertreck van den Koning, ... pdf, Copye van een Considerabelen Brief, uit Londen ... den 21 Dec. 1688. Behelsende het vertreck van den Koning, ... pdf, Copye van een Considerabelen Brief, uit Londen ... den 21 Dec. 1688. Behelsende het vertreck van den Koning, ... pdf, Copye van een Discours tusschen een Hollander ende een Zeeuw pdf, Copye van een Discours tusschen een Hollander ende een Zeeuw pdf, Copye van een Discours tusschen een Hollander ende een Zeeuw pdf, Copye van een missive gheschreven uyt Londen den 18 july 1653. Vervatende de wonderlijcke acte der politijcke en kercklijcke saecken. Als mede de groote op-geblasentheyt der Engelse natie. En het weder-oprechte van een nieuw en ghenaemd souvereyn parlament pdf, Copye van een missive gheschreven uyt Londen den 18 july 1653. Vervatende de wonderlijcke acte der politijcke en kercklijcke saecken. Als mede de groote op-geblasentheyt der Engelse natie. En het weder-oprechte van een nieuw en ghenaemd souvereyn parlament pdf, Copye van een missive gheschreven uyt Londen den 18 july 1653. Vervatende de wonderlijcke acte der politijcke en kercklijcke saecken. Als mede de groote op-geblasentheyt der Engelse natie. En het weder-oprechte van een nieuw en ghenaemd souvereyn parlament pdf, Copye van een Missive gheschreven van een Remonstrantsch Predicant aen zynen Vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii, nieuwelijcx tot beswaeringhe der Remonstranten uyt-ghegheven, als oock zyne Wederroepinge. Dry daeghen voor zijn sterven schriftelijck ghedaen: Waer van 't Origineel geschrift in bewaerde handen is pdf, Copye van een Missive gheschreven van een Remonstrantsch Predicant aen zynen Vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii, nieuwelijcx tot beswaeringhe der Remonstranten uyt-ghegheven, als oock zyne Wederroepinge. Dry daeghen voor zijn sterven schriftelijck ghedaen: Waer van 't Origineel geschrift in bewaerde handen is pdf, Copye van een Missive gheschreven van een Remonstrantsch Predicant aen zynen Vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii, nieuwelijcx tot beswaeringhe der Remonstranten uyt-ghegheven, als oock zyne Wederroepinge. Dry daeghen voor zijn sterven schriftelijck ghedaen: Waer van 't Origineel geschrift in bewaerde handen is pdf, Copye van een missive ghesonden by sijn hoogheydt, aen de E. E. Heeren burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam pdf, Copye van een missive ghesonden by sijn hoogheydt, aen de E. E. Heeren burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam pdf, Copye van een missive ghesonden by sijn hoogheydt, aen de E. E. Heeren burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam pdf, Copye van een missive ghesonden by zyn hoogheydt, aen de E. E. Heeren burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam pdf, Copye van een missive ghesonden by zyn hoogheydt, aen de E. E. Heeren burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam pdf, Copye van een missive ghesonden by zyn hoogheydt, aen de E. E. Heeren burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam pdf, Copye van een missive Petri Nienrode ende Iacobi Leevvii [...] tegens seecker boexken geintituleert Klare ende korte provisionele verantwoordinghe Benjamini van Rijswijck ende Henrici Alutarii pdf, Copye van een missive Petri Nienrode ende Iacobi Leevvii [...] tegens seecker boexken geintituleert Klare ende korte provisionele verantwoordinghe Benjamini van Rijswijck ende Henrici Alutarii pdf, Copye van een missive Petri Nienrode ende Iacobi Leevvii [...] tegens seecker boexken geintituleert Klare ende korte provisionele verantwoordinghe Benjamini van Rijswijck ende Henrici Alutarii pdf, Copye van een missive uyt de stadt Deventer, geschreven den ... Raeckende eenige voorvallen in en ontrent de keur van de magistraet aldaer, neffens een lyste der naemen van regenten, wie de stadt hebben overgegeven, en wie die hebben willen defenderen, als mede de namen van de nieuwe burgermeesteren, en gemeens-luyden pdf, Copye van een missive uyt de stadt Deventer, geschreven den ... Raeckende eenige voorvallen in en ontrent de keur van de magistraet aldaer, neffens een lyste der naemen van regenten, wie de stadt hebben overgegeven, en wie die hebben willen defenderen, als mede de namen van de nieuwe burgermeesteren, en gemeens-luyden pdf, Copye van een missive uyt de stadt Deventer, geschreven den ... Raeckende eenige voorvallen in en ontrent de keur van de magistraet aldaer, neffens een lyste der naemen van regenten, wie de stadt hebben overgegeven, en wie die hebben willen defenderen, als mede de namen van de nieuwe burgermeesteren, en gemeens-luyden pdf, Copye van een Missive uyt Londen, geschreven door William Penn. Aen Burgermeesteren en Raadt der Stad Embden. En haar in de Latijn-sche en Duytsche Talen in Geschrifte toegesonden (in d. 24 Dec.1674). En nu tot Opmerkinge van alle Menschen, sonderling de Machten der Aarde, en de Predikers, door den Druk gemeen gemaakt. Ten eynde by haar eens soude mogen werden overwogen het schadelijcke gevolg van die Gronden diemen leyt tot vervolginge van andere menschen, om de saken van den Gods-dienst, ... pdf, Copye van een Missive uyt Londen, geschreven door William Penn. Aen Burgermeesteren en Raadt der Stad Embden. En haar in de Latijn-sche en Duytsche Talen in Geschrifte toegesonden (in d. 24 Dec.1674). En nu tot Opmerkinge van alle Menschen, sonderling de Machten der Aarde, en de Predikers, door den Druk gemeen gemaakt. Ten eynde by haar eens soude mogen werden overwogen het schadelijcke gevolg van die Gronden diemen leyt tot vervolginge van andere menschen, om de saken van den Gods-dienst, ... pdf, Copye van een Missive uyt Londen, geschreven door William Penn. Aen Burgermeesteren en Raadt der Stad Embden. En haar in de Latijn-sche en Duytsche Talen in Geschrifte toegesonden (in d. 24 Dec.1674). En nu tot Opmerkinge van alle Menschen, sonderling de Machten der Aarde, en de Predikers, door den Druk gemeen gemaakt. Ten eynde by haar eens soude mogen werden overwogen het schadelijcke gevolg van die Gronden diemen leyt tot vervolginge van andere menschen, om de saken van den Gods-dienst, ... pdf, Copye van een missive, aen een goet vrient geschreven, tot onderrichtinge van het gene gedurende de laetste expeditie ter zee van consideratie is voorgevallen, ende hebbende tot bylagen verscheyde authentycque resolutien ende missiven, streckende tot wederlegginge van de abusive impressie, die by vele menschen daer ontrent schijnt te wesen opgevat : midtsgaders noch copye van een missive, behelsende een pertinente descriptie van de zee gaten ontrent het Nieuwe Diep ende Texel gelegen, met aenwijsinge dat de pdf, Copye van een missive, aen een goet vrient geschreven, tot onderrichtinge van het gene gedurende de laetste expeditie ter zee van consideratie is voorgevallen, ende hebbende tot bylagen verscheyde authentycque resolutien ende missiven, streckende tot wederlegginge van de abusive impressie, die by vele menschen daer ontrent schijnt te wesen opgevat : midtsgaders noch copye van een missive, behelsende een pertinente descriptie van de zee gaten ontrent het Nieuwe Diep ende Texel gelegen, met aenwijsinge dat de pdf, Copye van een missive, aen een goet vrient geschreven, tot onderrichtinge van het gene gedurende de laetste expeditie ter zee van consideratie is voorgevallen, ende hebbende tot bylagen verscheyde authentycque resolutien ende missiven, streckende tot wederlegginge van de abusive impressie, die by vele menschen daer ontrent schijnt te wesen opgevat : midtsgaders noch copye van een missive, behelsende een pertinente descriptie van de zee gaten ontrent het Nieuwe Diep ende Texel gelegen, met aenwijsinge dat de pdf, Copye van een Missive, nopende het arrivement van De Ambass. van de ... Staten tot Gravesand, den 24 dec 1651. Ende hare komste tot Londen, den 27 Dagh van des. Maent pdf, Copye van een Missive, nopende het arrivement van De Ambass. van de ... Staten tot Gravesand, den 24 dec 1651. Ende hare komste tot Londen, den 27 Dagh van des. Maent pdf, Copye van een Missive, nopende het arrivement van De Ambass. van de ... Staten tot Gravesand, den 24 dec 1651. Ende hare komste tot Londen, den 27 Dagh van des. Maent pdf, Copye van een Request aen den Deken ende de Capiteynen van de Schutterye der Stadt Leyden pdf, Copye van een Request aen den Deken ende de Capiteynen van de Schutterye der Stadt Leyden pdf, Copye van een Request aen den Deken ende de Capiteynen van de Schutterye der Stadt Leyden pdf, Copye van een request, gepresenteert aen sijn hoogheyt, door 350 edele burgeren vande 17 steden van Hollandt pdf, Copye van een request, gepresenteert aen sijn hoogheyt, door 350 edele burgeren vande 17 steden van Hollandt pdf, Copye van een request, gepresenteert aen sijn hoogheyt, door 350 edele burgeren vande 17 steden van Hollandt pdf, Copye van een seecker papier, geschreven door de laetst gewesene hertoginne van Yorck pdf, Copye van een seecker papier, geschreven door de laetst gewesene hertoginne van Yorck pdf, Copye van een seecker papier, geschreven door de laetst gewesene hertoginne van Yorck pdf, http://1by.purport.us pdf, http://1nd.purport.us pdf, http://1r5.purport.us pdf, http://1jl.purport.us pdf, http://2sc.purport.us pdf, http://3rg.purport.us pdf, http://rx.purport.us pdf, http://5c.purport.us pdf, http://26g.purport.us pdf, http://1er.purport.us pdf, http://307.purport.us pdf, http://2by.purport.us pdf, http://4m0.purport.us pdf, http://14m.purport.us pdf, http://297.purport.us pdf, http://1h6.purport.us pdf, http://gq.purport.us pdf, http://k6.purport.us pdf, http://2lr.purport.us pdf, http://2dq.purport.us pdf, http://21g.purport.us pdf, http://20w.purport.us pdf, http://sx.purport.us pdf, http://m8.purport.us pdf, http://tr.purport.us pdf, http://3mu.purport.us pdf, http://44g.purport.us pdf, http://1ah.purport.us pdf, http://2ge.purport.us pdf, http://168.purport.us pdf,

Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9, Page 10, Page 11, Page 12, Page 13, Page 14, Page 15, Page 16, Page 17, Page 18, Page 19, Page 20, Page 21, Page 22, Page 23, Page 24, Page 25, Page 26, Page 27, Page 28, Page 29, Page 30, Page 31, Page 32, Page 33, Page 34, Page 35, Page 36, Page 37, Page 38, Page 39, Page 40, Page 41, Page 42, Page 43, Page 44, Page 45, Page 46, Page 47, Page 48, Page 49, Page 50, Page 51, Page 52, Page 53, Page 54, Page 55, Page 56, Page 57, Page 58, Page 59, Page 60, Page 61, Page 62, Page 63, Page 64, Page 65, Page 66, Page 67, Page 68, Page 69, Page 70, Page 71, Page 72, Page 73, Page 74, Page 75, Page 76, Page 77, Page 78, Page 79, Page 80, Page 81, Page 82, Page 83, Page 84, Page 85, Page 86, Page 87, Page 88, Page 89, Page 90, Page 91, Page 92, Page 93, Page 94, Page 95, Page 96, Page 97, Page 98, Page 99, Page 100, sepulcher.us, nestling.us, discrepancy.us, wrongly.us, indistinct.us, sloping.us, lukewarm.us, temporize.us, surcease.us, odour.us, Sitemap